uk
ruen

Освітній портал Кіровоградської області

 

Про управління освіти і науки

 

Основні завдання управління

 • Участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;
 • Забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;
 • Створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціального захисту дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ освіти і науки;
 • Створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до законів України на здобуття вищої освіти;
 • Забезпечення розвитку освітнього, наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей області;
 • Здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки, виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної освіти;
 • Координація діяльності навчальних закладів та наукових установ, що належать до сфери управління, організація роботи з їх кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;
 • Забезпечення моніторингу рішень у сфері освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в області, місті, захисту інтелектуальної власності;
 • Формування регіональної наукової та науково-технічної політики, впровадження інноваційних заходів, спрямованих на соціально-економічний розвиток області, держави;
 • Сприяння функціонуванню системи науково-технічної інформації; сприяння інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему із збереженням і захистом національних інтересів.

Цільові програми сфери управління

 • Обласна програма "Шкільний автобус";
 • Обласна програма "Вчитель";
 • Обласна цільова соціальна програма розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на період до 2014;
 • Обласна цільова програма розвитку дошкільної освіти на 2011-2015 роки;
 • Програма інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів та комп′ютеризації сільських шкіл.

У діяльності управління керується такими нормативними актами

та інші.

 • Закон України "Про загальну середню освіту";
 • Закон України "Про професійно-технічну освіту";
 • Закон України "Про вищу освіту";
 • Державна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки;
 • Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо підвищеня якості освіти в Україні";
 • Указ Президента України "Про першочергові заходи щодо сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями";
 • Указ Президента України "Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей"
 • Закон України "Про професійно-технічну освіту";
 • Закон України "Про вищу освіту";
 • Державна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки;
 • Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо підвищеня якості освіти в Україні";
 • Указ Президента України "Про першочергові заходи щодо сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями";
 • Указ Президента України "Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей"